Logo Izby kopia 4


Posiedzenie Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii - 20.06.2022

Posiedzenie Rady Izby, któremu przewodniczył Przewodniczący Rady prof. Jerzy Buzek, obejmowało analizę działań Izby w roku 2021, przedłożenie sprawozdań z działalności Zarządu, działalności gospodarczej a także współpracy z organizacjami społecznymi, zawodowymi i fundacji. Przedstawiono nowych członków Izby - ich osiągnięcia i udział w rozwoju koncepcji technologicznych Izby.

Prezes Izby - dr inż. Zygmunt Krasiński - przedłożył zadania na lata 2022 - 2023 oparte na dotychczasowych osiągnięciach - do których zaliczył m.in. współpracę międzynarodową, integrację krajowego sektora zaawansowanych technologii związanych z transformacją cyfrową, promocję polskiej myśli technologicznej oraz wykorzystanie instrumentów w ramach funduszy europejskich na lata 2021 - 2027. Rada z uznaniem oceniła także założenia współpracy pomiędzy Izbą i Krajową Reprezentacją Doktorantów przedstawione przez prezesa Izby Zygmunta Krasińskiego i przewodniczącego KRD - Jarosława Olszewskiego.

Posiedzenie Rady odbyło się w siedzibie członka Izby Adamed Pharma S.A., o osiągnięciach której mówił jej prezes Maciej Adamkiewicz.
Migawki z obrad:

20220620 121108

20220620 122841

20220620 112104

20220620 1119190

20220620 111942

20220620 111957

20220620 112143 1

20220620 1120370

 20220620 112018

 20220620 123630

20220620 131442

20220620 123158 kopia

 20220620 130350 kopia

20220620 124455

Zdjęcia: Maciej Sajdak, IZTECH

Kierunki współpracy IZTECH - KRD:

Zrzut ekranu 2022 06 30 o 14.10.17

Zrzut ekranu 2022 06 30 o 14.10.35