logo PWr kolor pion bez tla

Politechnika Wrocławska w elitarnej sieci UNITE!

Politechnika Wrocławska dołączy do „Unite!” – University Network for Innovation, Technology and Engineering. Celem tej elitarnej organizacji, zrzeszającej uczelnie z siedmiu krajów UE, jest stworzenie modelu kształcenia odpowiadającego na wyzwania współczesnego świata.
„Dołączając do jednej z najsilniejszych sieci uniwersytetów europejskich, zrzeszającej głównie  politechniki i stawiającej sobie za cel nowoczesne kształcenie inżynierów zdolnych stawiać czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom cywilizacji, nasza uczelnia realizuje plan gruntownej przebudowy swojej oferty dydaktycznej i podniesienia jakości prowadzonych badań poprzez  zdecydowane otwarcie na współpracę europejską”.

- Starania Politechniki Wrocławskiej o udział w sieci Unite! były naturalną odpowiedzią na aspiracje naszej społeczności ku szeroko rozumianej europejskości i doskonałości akademickiej. Natomiast wybór właśnie naszej uczelni przez tak prestiżową sieć stanowi potwierdzenie naszego potencjału i słuszności przyjętej strategii  – mówi rektor prof. Arkadiusz Wójs.

Serdeczne gratulacje, życzenia dalszych osiągnięć i sukcesów naukowych kadrze naukowej i całej braci studenckiej składa Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii. Dumni jesteśmy, że Politechnika Wrocławska i jej były rektor - prof. Tadeusz Więckowski - byli założycielami naszej Izby.
więcej informacji