PP indeks

 

"Początki wyższego szkolnictwa technicznego w Poznaniu sięgają roku 1919, kiedy to Naczelna Rada Ludowa powołała Państwową Wyższą Szkołę Budowy Maszyn. Regularne zajęcia z niewielką początkowo liczbą studentów rozpoczęły się 1 września tego roku. Niestety zanim doszło do pierwszego absolutorium obniżono status szkoły usuwając z jej nazwy przymiotnik „wyższa”. Natychmiast też rozpoczęły się starania o przywrócenie tej rangi.W roku 1921 w „Wiadomościach Technicznych” ukazał się „Memoriał w sprawie założenia politechniki w Poznaniu” zawierający uzasadnienie powołania takiej uczelni, propozycje realizacji planu dotyczące potrzebnego gruntu, gmachu, kosztów jego budowy, urządzeń i funkcjonowania uczelni. Jednak musiało minąć wiele lat, żeby marzenia o Politechnice w Poznaniu mogły się spełnić. Stało się to dopiero w roku 1955. "

Cytując ten fragment historii Politechniki Poznańskiej ze strony internetowej, warto podkreślić jej liczne osiągnięcia naukowe, dynamiczny rozwój,  europejską markę i udział w realizacji projektów Unii Europejskiej. Prorektor dr hab.inż. Paweł Śniatała jest członkiem Rady do Spraw Cyfryzacji KPRM, współwykonawcą grantu H2020 “CAncer PAtients Better Life Experience“ (wykorzystanie AI) https://capable-project.eu/ oraz koordynatorem Uniwersytetu Europejskiego EUNICE https://eunice-university.eu/ , w którym Politechnika Poznańska jest liderem konsorcjum siedmiu uczelni europejskich, jedynego konsorcjum koordynowanego przez polską uczelnię.

Osiągnięcia uczelni, badania prowadzone przez jej naukowców spowodowały, że Ministerstwo Edukacji i Nauki uznało Politechnikę Poznańską za lidera w pracach naukowych i badań nad cyberbezpieczeństwem i rozwojem sztucznej Inteligencji. Uczelnia otrzyma na te prace dodatkowo 15 mln. złotych.

Gratulując dalszych sukcesów uczelni z dumą podkreślamy, że jest ona także aktywnym członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.

--     --     --