miDose head97 

 

 miDose Solutions Sp. z o.o - zgłoszona przez Polską Izbę Zaawansowanych Technologii
do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

miDose Solutions Sp. z o.o. jest startupem założonym w 08.11.2018 przez pracowników Politechniki Śląskiej (PŚ) oraz osoby związane z przemysłem. Początki można powiązać z realizacją projektu Lider z NCBR, który pozwolił na rozwój i opatentowanie kluczowych rozwiązań w UPRP. Natomiast praca przedwdrożeniowa realizowana w ramach projektu Inkubator Innowacyjności na PŚ pozwoliła na dopracowane rozwiązań umożliwiających komercjalizację. PŚ dzięki programowi Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza aktywnie wspierała proces komercjalizacji.

Skutkowało to powstaniem spółki miDose Solutions oraz innowacyjnego na skalę światową systemu pomiarowego μDOSE dedykowanego do pomiarów środowiskowych radioaktywności oraz do datowania dozymetrycznego. Obecnie system wykorzystywany jest przez wiodące laboratoria między innymi w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Niemczech oraz Wielkiej Brytanii do badań zmian klimatu, antropologii oraz geologii. Spółka systematycznie poszerza swoją ofertę oraz udoskonala swoje produkty. Skutkuje to licencjonowaniem lub rozwojem innowacyjnych rozwiązań powstałych na PŚ, poszerzeniem rynku zbytu, wdrażaniem kolejnych innowacyjnych rozwiązań oraz produktów.

Ze względu na swoje unikatowe możliwości pomiarowe, jakie oferuje w datowaniu dozymetrycznym system μDOSE (flagowy produkt spółki), jest on wykorzystywany przez wiodące światowe laboratoria i placówki badawcze między innymi do badań zmian klimatu, geologii oraz antropologii.

 

uDose 000 C 2
Flagowe urządzenie do badań radioaktywności
Foto: miDose
Filmy obrazujące technologię:

https://youtu.be/h1K5zHdlJHk

https://youtu.be/V0CnkvScxp0
https://udose.eu/