Posiedzenie Rady Izby w dniu 15 grudnia 2017 r. 

W dniu 15.12.2017 r. odbyło sie statutowe posiedzenie Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii z udziałem członków Rady oraz zaproszonych gości. Przedmiotem obrad były m.in.:
- informacja o stanie prac nad projektem ustawy o sieci badawczej Łukasiewicz, przedstawiona przez przewodniczącego Rady Głównej IB - prof. Leszka Rafalskiego i prof. Ryszarda Pregiela,
- informacja o stanie prac nad przygotowaniem II Europejskiego Kongresu Technologicznego (26 - 27.09.2018) w Katowicach, przedstawiona przez prof. Ryszarda Pregiela - prezesa Izby. 

Rada podjęła uchwałę o wyborze uzupełniającym członka Zarządu Izby. W wyniku tajnego głosowania nowym członkiem Zarządu został  prof. Tomasz Babul, dyrektor Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.

Migawki z obrad

Rada Izby widok sali 800 20171215 120501

 

Prez. Rady 20171215 120544 Prez kopia

 

Sala obrad 1 20171215 800 105452

 

Sala Rada 2 20171215 113857 800 kopia

 

Prof. Babul 20171215 121905 kopia

Prof. Tomasz Babul - wiceprezes Zarządu Izby

Zdjęcia: Edward Piekarski, IZTECH