Logo 400 iztech logo 2 

Posiedzenie Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii z udziałem przedstawicieli rządu - 6.12.2016 r.

6 grudnia 2016 r. w siedzibie Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii odbyło się posiedzenie Rady Izby z udziałem przedstawicieli rządu. Posiedzenie, w którym poza członkami Rady udział wzięli przedstawiciele nauki i praktycy gospodarczy oraz dyrektorzy inbstytutów naukowo-badawczych wchodzących w skład Izby, poświęcone było zagadnieniom związanym z planami utworzenia Narodowego Instytutu Technologicznego. Prezentację koncepcji stworzenia NIT przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Pan Piotr Dardziński. Uwarunkowania działalności przemysłowych instytutów badawczych przedstawił zebranym prof. Zbigniew Śmieszek - honorowy wiceprzewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Obu wystąpieniom towarzyszyła gorąca dyskusja, prezentująca punkt widzenia na zamierzone zmiany praktyków i ludzi nauki. Uczestnicy Rady wyłonili 5-cio osobowy zespół, którego zadaniem jest zebranie zgłoszonych uwag i postulatów, które zostana przekazane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Rozwoju. Obrady podsumowała Pani Jadwiga Emilewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz prof. Ryszard Pregiel, wiceprzewodniczący Rady, prezes Izby.


Migawki z obrad

 
Sala 400 DSCF0100

Sala konferencyjna podczas obrad

 

min. J.Emilewicz 400 DSCF0142

Wiceminister Jadwiga Emilewicz

 

Min. Dardzinski400 DSCF0128

Wiceminister Piotr Dardziński

 

Prezydium 400 DSCF0109

Otwarcie obrad przez Prezesa Izby - prof. Ryszarda Pregiela

 

Dyr. Smieszek DSCF0104

Dyskusję na projektem NIT zainicjował prof. Zbigniew Śmieszek

 

Dysk 400 DSCF0175    Dysk.2 400 DSCF0170

        Roman Szwed, prezes Zarządu ATENDE  i  Maciej Adamkiewicz, prezes Grupy ADAMED
  

 

 

     Dysk6 DSCF0160

                                                                                                            Prof. Leszek Rafalski 
                                                                                                                                          

                                         Dysk7 400 DSCF0156                                                                     
Doc. Wiesław Szelejewski

 

Dysk8 400 DSCF0149

Prof. Tadeusz Kulik

 

Dysk12 600DSCF0071

Widok sali podczas obrad