Akademia Polonijna 

 

Akademia Polonijna

Historia Uczelni sięga 1671 roku wraz z utworzeniem Studium Generale na Jasnej Górze, natomiast znaczenie regionalne, krajowe i międzynarodowe Uczelni zostaje zapoczątkowane w 1992 roku. Akademia Polonijna w Częstochowie kontynuuje dziedzictwo poprzez nauczanie, prowadzenie badań naukowych i poszukiwanie prawdy oraz jej głoszenie w poczuciu odpowiedzialności chrześcijańskiej i zaangażowania wobec Narodu i Rzeczypospolitej Polskiej. W swojej działalności Akademia kieruje się dewizą:

SAPIENTIA AEDIFICAVIT SIBI DOMUM

Istotą Uczelni są wartości przygotowujące do uczestnictwa w życiu społecznym. Uczelnia akademicka na miarę XXI wieku w coraz większym stopniu ukierunkowana jest na aspekt społeczno-gospodarczy. Fakt ten odzwierciedla się najpełniej w „polityce” kształcenia opartej na wiedzy. Akademia Polonijna determinuje rozwój społeczno-gospodarczy, przyczyniając się tym samym do szeroko pojętego dobra jednostki, dobra konkretnych grup społecznych, a w końcu dobra całego społeczeństwa. 

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, której członkiem jest Uczelnia składa Jego Magnificencji Rektorowi, Profesorom i studentom z okazji jubileuszu życzenia osiągnięć naukowych i sukcesów w dziele wychowywania młodych pokoleń w umiłowaniu Ojczyzny i pracy dla dobra jej obywateli.

więcej informacji