Szkolenie stacjonarne – Trwałość w projektach współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – kluczowe zagadnienia oraz informacje o projekcie programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 - 10.06.2022


Szkolenie stacjonarne – Trwałość w projektach współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – kluczowe zagadnienia oraz informacje o projekcie programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza na bezpłatne szkolenie stacjonarne, którego  celem jest przedstawienie projektu założeń programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 oraz zasad promocji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego (RPO WM 2014-2020).

Najbliższe szkolenie odbędzie się 8 czerwca 2022 r. od 9:30 do 15:30 w Warszawie. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do 7 czerwca do 11.00. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 
więcej informacji

--     --     --