Startuje XXIV. edycja konkursu Polski Produkt Przyszłości

 

Startuje XXIV. edycja konkursu Polski Produkt Przyszłości

Twórcy innowacyjnych produktów i nowatorskich technologii mogą już zgłaszać się do organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursu Polski Produkt Przyszłości. W XXIV edycji na przedsiębiorców, instytuty badawcze i naukowe oraz uczelnie czekają nagrody o łącznej wartości aż 600 tys. zł. Projekty można zgłaszać do 6 grudnia. Konkurs finansowany jest w ramach Funduszy Europejskich, z Programu Inteligentny Rozwój.
W ramach konkursu Polski Produkt Przyszłości wybrane i nagrodzone zostaną najciekawsze, najbardziej innowacyjne i odpowiadające na potrzeby współczesnego świata rozwiązania, które mogą stać się wizytówką Polski i polskich innowatorów, a także stanowić potwierdzenie potencjału gospodarczego naszego kraju. Docenione zostaną rozwiązania, które oferują nowe funkcjonalności odpowiadające na potrzeby odbiorców, o dużym potencjale rynkowym oraz o pozytywnym wpływie na środowisko.

Wdrożenie innowacyjnego produktu to zwieńczenie długotrwałego i żmudnego procesu. Zwycięzcy konkursu wyznaczają trendy w swoich dziedzinach i ścieżki dla innych innowacyjnych pomysłów, a co ważne - promują przy tym polską myśl techniczną i technologiczną.
– Jedną z największych zasług organizowanego od ponad dwudziestu lat konkursu jest wskazywanie polskim przedsiębiorcom i naukowcom ścieżek do osiągania wspólnych sukcesów. Dlatego po raz kolejny serdecznie zachęcam wszystkich innowatorów do nadsyłania zgłoszeń. To naprawdę niepowtarzalna okazja, aby znaleźć się w zaszczytnym gronie laureatów Polskiego Produktu Przyszłości, czyli osób które reprezentują najlepszą polską myśl technologiczną – mówi Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
– Po ponad 20 latach tytuł „Polski Produkt Przyszłości” niesie ze sobą prestiż. Wszystko za sprawą naprawdę wysokiego poziomu rywalizacji między uczestnikami. Każde ze zgłoszeń jest wyjątkowe i realnie wpływa na budowanie lepszej przyszłości nas wszystkich. Do tej pory zgłoszono aż 1200 projektów, które dotyczyły przeróżnych dziedzin – od medycyny po elektronikę. Ambicje, otwarta współpraca i wzajemne zaufanie są uniwersalną receptą na sukces – Mikołaj Różycki, p. o. prezesa PARP.

Kogo szukamy?

Szukamy oryginalnych i nowoczesnych rozwiązań, wyrobów i technologii, które z jednej strony będą ułatwiać nam codzienne funkcjonowanie, poprawić jakość życia, dbać o nasze zdrowie, ale też takich, które przyczyniają się do zmiany metod produkcji, zwiększają automatyzację procesów, wydajność produkcji czy przyczyniają się do ochrony środowiska.
Zgłaszany produkt powinien być innowacyjny, uczestnik zaś musi być właścicielem autorskich praw majątkowych do produktu.
Projekty zgłaszane do konkursu powinny być doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (wymagany poziom gotowości technologicznej to co najmniej 6 TRL), albo wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego.
W konkursie mogą wziąć udział uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski. Uczestnicy mogą do niego przystąpić indywidulanie bądź zgłosić projekt opracowany wspólnie przez instytucję i firmę.

Rywalizacja będzie odbywać się w trzech kategoriach:

1. Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki,
2. Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy,
3. Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Systemu Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy.
W każdej z kategorii przyznawana jest jedna nagroda główna oraz maksymalnie cztery wyróżnienia.

Nagrody dla laureatów

Na zwycięzców XIV edycji konkursu czeka aż 600 tys. zł. Zwycięzca w każdej z 3 kategorii otrzyma nagrodę finansową w wysokości 100 tys. zł. Uhonorowany zostanie też symboliczną statuetką i dyplomem. Każdy z wyróżnionych, których może być nawet dwunastu, otrzyma nagrodę w wysokości 25 tys. zł.
więcej