GOSPOSTRATEG VII - tematy konkursowe

 

Gospostrateg VII 1460x616


GOSPOSTRATEG VII - tematy konkursowe

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza VII konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” - GOSPOSTRATEG.

Zagadnienia badawcze:

  • Sektorowy program przebudowy wybranych gałęzi polskiego przemysłu na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej (MEW) w celu stworzenia nowej polskiej specjalizacji gospodarczej,

  • Kompleksowy program transformacji i rewitalizacji polskiego przemysłu na potrzeby rozwoju fotowoltaiki (PV). Promowanie kooperacji wewnątrzsektorowej, stymulowanie wzrostu produktywności, innowacyjności i kompetencji kadr oraz wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego i łańcuchów dostaw dla rozwoju fotowoltaiki.

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się z jednostek naukowych, spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń (maksymalnie pięć podmiotów).
Nabór wniosków: od 1 września do 27  października br. (do godz. 16:00). Więcej informacji