Jak znaleźć partnera projektowego w Horyzoncie Europa

 

Jak znaleźć partnera projektowego w Horyzoncie Europa

Skorzystaj z Platformy B2Match i znajdź partnera do realizacji wspólnych projektów w programie Horyzont Europa!
Dla Klastra 2 ponownie otworzyła się możliwość publikacji profili i planowania spotkań indywidualnych. Platforma ta będzie działała do czasu zakończenia naboru, czyli do 7 października br.

Natomiast wszyscy zainteresowani aplikacją do konkursów związanych z technologiami cyfrowymi (Digital w Klastrze 4) nadal mogą się rejestrować, publikować swoje profile, szukać partnerów do współpracy i umawiać bilateralne spotkania online. Platforma będzie otwarta do 21 października br. Więcej informacji