Pierwsze konkursy w ramach programu strategicznego „Nowe technologie w zakresie energii”

 

 

Tech enetgetyczne 1460x616

Pierwsze konkursy w ramach programu strategicznego „Nowe technologie w zakresie energii”

Nowe technologie w zakresie energii dotyczą trzech obszarów tematycznych:

  • „Energetyka wiatrowa na lądzie i na morzu” – 125,9 mln zł,

  • „Technologie wytwarzania i wykorzystania wodoru” – 141,2 mln zł,

  • „Magazyny energii i mikrosieci energetyczne i cieplne” – 110,6 mln zł.

Dofinansowanie, o które mogą się ubiegać konsorcja przemysłowo-naukowe, można przeznaczyć na wykonanie studium wykonalności, realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych. Nabór wniosków: 1 września – 30 listopada br. (do godz. 16:00), w systemie LSI.
Więcej informacji