Kadra dydaktyczna dla projektowania uniwersalnego - konkurs POWER

 

 Kadra dydaktyczna dla projektowania uniwersalnego - konkurs POWER

W nowo ogłoszonym przez NCBiR konkursie na działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadry uczelni w obszarze projektowania uniwersalnego, takie jak np. szkolenia, warsztaty czy wizyty studyjne, nabór wniosków ruszy 20 maja br. i potrwa do 8 lipca. Chcemy wzmacniać kompetencje kadry, aby zapewnić wysoką jakość kształcenia studentów w tym obszarze.Alokacja w konkursie wynosi 20 mln zł. Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnia. Konkurs finansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
więcej informacji i dokumentacja

--     --     --