INFOSTRATEG (II konkurs) - nabór wniosków od 7.05.2021

 

INFOSTRATEG (II konkurs)

Program INFOSTRATEG został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Spośród celów szczegółowych Programu, wpisujących się w zakres tematyczny II konkursu, należy wymienić m.in.: tworzenie zbiorów danych testowych oraz przygotowywanie na ich bazie standardów wyboru najlepszych rozwiązań, rozwijanie polskiego potencjału badawczego w sztucznej inteligencji, znaczące zwiększenie aktywności rynkowej polskich zespołów informatycznych, a także stworzenie rozwiązań opartych o uczenie maszynowe, podnoszących jakość produktów i usług oraz efektywność procesów. W tej edycji konkursu wskazujemy dwa konkretne zagadnienia badawcze, w które musi się wpisywać projekt (opisane w: Zasady konkursu – Załącznik 3).

Ogłoszenie konkursu: 6 kwietnia 2021 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 7 maja 2021 r.
Zakończenie naboru wniosków: 6 lipca 2021 r. 16:00
Więcej informacji i warunki konkursu: https://www.gov.pl/web/ncbr/ncbr-oglasza-drugi-konkurs-w-ramach-programu-infostrateg

--     --     --