ARTIQ Centra Doskonałości - zgłoszenia na Instytucje Hostujące

 

 

ARTIQ Centra Doskonałości AI

 
NCBR we współpracy z NCN planuje organizację konkursu, aby wybrać do dofinansowania projekty, które najbardziej przyczynią się do zwiększenia potencjału naukowego i B+R Polski w obszarze AI. Przed ogłoszeniem konkursu przeprowadzane jest niniejsze badanie potencjału w formie zgłoszeń na Instytucje Hostujące.  Lista Instytucji opublikowana zostanie na stronie internetowej NCBR i będzie stanowić ułatwienie dla przyszłego Lidera w znalezieniu podmiotu, w którym zostanie utworzone Centrum Doskonałości AI.
 

Ogłoszenie naboru: 8 kwietnia 2021 r.
Rozpoczęcie naboru zgłoszeń: 8 kwietnia 2021 r.
Zakończenie naboru zgłoszeń: 11 maja 2021 r. 16:00

--     --     --