Nowa ustawa o zamówieniach publicznych - webinarium 15.04.2021

 

Nowa ustawa o zamówieniach publicznych - webinarium 15.04.2021

PARP zaprasza przedsiębiorców z sektora MŚP na bezpłatne webinarium pt.: Nowa ustawa o zamówieniach publicznych, które odbędzie się 15 kwietnia 2021 roku.

W programie:

  • Zamówienia klasyczne, sektorowe, w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, subsydiowane.
  • Progi unijne.
  • Komunikacja zamawiającego z wykonawcami – pełna elektronizacja zamówień.
  • Kwalifikacja podmiotowa wykonawców – korzystanie z zasobów innych wykonawców.
  • Konsorcjum.
  • Tryb podstawowy w postępowaniu krajowym.
  • Podstawowe gwarancje równości stron umowy (klauzule abuzywne, określanie terminu w dniach, tygodniach, miesiącach, latach; waloryzacja; zaliczki i płatności częściowe).
  • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
  • Odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
  • Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.

Webinarium odbędzie się 15.04.2021 w godz. 11.30 - 13.00, aby uczestniczyć w webinarium wystarczy odnaleźć aplikację na stronie https://www.youtube.com/watch?v=zjlhs6KUZ44   i ją uruchomić. Wcześniejsza akredytacja nie jest potrzebna.
więcej PARP