EIT — INNOWACJE STAJĄ SIĘ FAKTEM! 

„trójkąt wiedzy”
„trójkąt wiedzy”

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) jest organem UE utworzonym przez Unię Europejską w 2008 r. w celu wzmocnienia zdolności Europy do innowacji. EIT  stanowi integralną część programu Horizon 2020, programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji.

Czym zajmuje się EIT?

Instytut to jedyna w swoim rodzaju inicjatywa UE, która napędza innowacje w Europie poprzez integrację przedsiębiorstw, edukacji i badań naukowych w celu znalezienia rozwiązania dla palących problemów globalnych.

Wspieramy rozwój dynamicznych, długoterminowych partnerstw ogólnoeuropejskich wśród czołowych przedsiębiorstw, laboratoriów badawczych i innych firm. Są to tzw. wspólnoty wiedzy i innowacji (WWiI) , z których każda ma na celu znalezienie odpowiedzi na konkretne globalne wyzwanie, od zmiany klimatu i zrównoważonej energii po zdrowe życie i żywność.

EIT, który zrzesza ponad 1000 partnerów, jest największą europejską siecią innowacji i elementem scalającym. Wspieramy innowatorów i przedsiębiorców w całej Europie, aby przekształcali swoje najlepsze pomysły w produkty, usługi, miejsca pracy i wzrost gospodarczy. Ma to kluczowe znaczenie dla realizacji misji EIT: tworzenia miejsc pracy i zapewniania możliwości zrównoważonego wzrostu gospodarczego dla Europy.

Wspólnota EIT wraz z czołowymi partnerami oferuje szeroki wachlarz działań w zakresie innowacji i przedsiębiorczości: kursy edukacyjne łączące umiejętności techniczne i w zakresie przedsiębiorczości, dostosowane do potrzeb usługi w zakresie tworzenia przedsiębiorstw i przyspieszania ich rozwoju oraz projekty badawcze oparte na innowacjach. Wprowadza to nowe pomysły i rozwiązania na rynek, przekształca studentów w przedsiębiorców i, co najważniejsze, prowadzi do innowacji.

Wyniki

Od czasu utworzenia w 2008 r. EIT stworzył największą wspólnotę innowacji w Europie. Model EIT został wypróbowany, przetestowany i sprawdzony i przyniósł następujące wyniki:

*Dane z sierpień 2019 r.
czytaj więcej