HORIZON-EIC-2021-ACCELERATOR OPEN-01

 08 kwietnia 2021 roku otwarto konkurs Akcelerator EIC, wspierający przedsiębiorstwa (głównie przedsiębiorstwa typu start-up i MŚP) w zwiększaniu skali innowacji o dużym wpływie, które mogą tworzyć nowe rynki lub wpływać na istniejące. Akcelerator EIC zapewnia unikalne połączenie finansowania od 0,5 do 17,5 mln EUR i usług rozwoju biznesowego (zob. rozdział V programu prac EIC na 2021 r.).

Akcelerator EIC koncentruje się w szczególności na innowacjach opierających się na odkryciach naukowych lub przełomach technologicznych ("deep tech"),w przypadku których potrzebne jest znaczne finansowanie w długim okresie przed wygenerowaniem zysków ("kapitał pacjenta"). Takie innowacje często mają trudności z przyciągnięciem finansowania, ponieważ ryzyko i czas finansowania są zbyt wysokie. Finansowanie i wsparcie z akceleratora EIC ma na celu umożliwienie takim innowatorom przyciągnięcia pełnych kwot inwestycji niezbędnych do skalowania w krótszym czasie.

Akcelerator EIC jest otwarty na innowacje w każdej dziedzinie technologii i zastosowania. Nie będą jednak wspierane innowacje, które szkodzą środowisku lub dobrobytowi społecznemu lub są przeznaczone przede wszystkim do zastosowań wojskowych.

Więcej informacji można znaleźć w programie prac EIC na rok 2021