eismea

Zamiast EASME jest EISMEA
Jak informuje Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Europejskich, z dniem 1 kwietnia 2021 r. Agencja Wykonawcza ds. MŚP (Executive Agency for SMEs – EASME) zaprzestała działalności i utworzono nową Agencję Wykonawczą ds. Europejskiej Rady Innowacji i MŚP (European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Agency – EISMEA).

Mandat i działania EASME zostały przeniesione w następujący sposób: