„Tydzień z Klastrami w PR Horyzont Europa”
cykl spotkań poświęconych klastrom, czyli obszarom tematycznym II filaru programu Horyzont Europa

Podobnie jak poprzednie programy ramowe, program Horyzont Europa będzie finansował miedzy innymi projekty konsorcjów międzynarodowych o bardzo szerokim zakresie tematycznym. W ramach II filaru programu (Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa) będziecie Państwo mogli aplikować o projekty na różnych poziomach gotowości technologicznej.  W ramach budżetów od 1 do ponad 20 mln euro na projekt będziecie mieli Państwo szansę odpowiedzieć na pytania stawiane przez Komisję Europejską i realizować swój pomysł w ramach międzynarodowego projektu. Na tę część programu Horyzont Europa, przeznaczona jest ponad połowa łącznego budżetu – czyli ponad 50 mld euro. Jest zatem o co się ubiegać!

A w jakich zakresach tematycznych można aplikować o projekty? Zagadnienia zostały zebrane w 6 klastrów, czyli po prostu 6 obszarów tematycznych. W każdym z tych obszarów będą ogłaszane konkursy, w ramach których Komisja Europejska określi wyzwania, którym postarają się sprostać wykonawcy projektów. W trakcie naszego wydarzenia dowiecie się Państwo więcej odnośnie poszczególnych klastrów tematycznych.
Rejestracja:
19.04 - Zdrowie
20.04 - Kultura, kreatywność, społeczeństwo integracyjne, bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa
21.04 - Technologie cyfrowe, przemysł, przestrzeń kosmiczna
22.04 - Klimat, energia, mobilność
23.04 - Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko