Webinar kariera 19032021
Wsparcie rozwoju kariery naukowej w programie Horyzont Europa.
Materiały ze spotkania informacyjnego w dniu 19.03.2021
19 marca br. odbył się wirtualny dzień informacyjny poświęcony instrumentom wspierającym rozwój kariery naukowej finansowanym przez program Horyzont Europa (2021 – 2027). Podczas spotkania zostały przedstawione zasady grantów Marii Skłodowskiej-Curie oraz Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), a także możliwości oferowane naukowcom i pracodawcom przez Wspólne Centrum Badawcze KE, program Infrastruktury Badawcze oraz sieć EURAXESS.

Wystąpienie wprowadzające wygłosił prof. Andrzej Jajszczyk, wiceprzewodniczący Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, a dobre praktyki we wspieraniu rozwoju pracowników przedstawił prof. dr hab. Zygmunt Lalak, prorektor ds. badań Uniwersytetu Warszawskiego. Osiągnięcia projektów finansowanych z programu Horyzont 2020 (2014-2020) przedstawili zaproszeni goście – koordynatorzy projektów i beneficjenci grantów MSCA i ERC. Poniżej materiały do pobrania.

Program 19.03.2021 (pdf)

Informacje o prezentowanych projektach MSCA i ERC

Nagrania ze spotkania (należy podać e-mail, by obejrzeć film):
Prezentacje:
  1. Kariera naukowa_A_Jajszczyk
  2. EURAXESS_M.Zaremba
  3. MSCA_A.Wiśniewska
  4. JRC i Infrastruktury_A.Głuszuk
  5. Granty ERC_B.Hryniszyn
  6. ERC Consolidator Grant_K.Marciniak
  7. ERC Advanced & Synergy Grant_G.Pietrzyński