18 marca 2021 r. Komisja Europejska zainaugurowała wirtualnie Europejską Radę ds Innowacji (EIC)
Inicjatywa dysponuje budżetem wysokości ponad 10 mld euro na lata 2021-2027, który przeznaczy na rozwój i rozbudowę przełomowych innowacji.

EIC przeszła udany 3-letni pilotaż w ramach programu Horyzont 2020. Pełnoprawnie dziś zainaugurowana EIC jest nie tylko nowością programu Horyzont Europa, ale również wyjątkowym instrumentem w skali światowej: łączy badania nad powstającymi technologiami z programem akcelerującym i specjalnym funduszem kapitałowym, European Innovation Council Fund w celu zwiększenia skali innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Na wsparcie tego funduszu zostanie przeznaczone około 3 mld euro z budżetu EIC.

W dniu inauguracji opublikowano pierwszy roczny Program Pracy EIC, otwierający możliwości finansowania projektów kwotą ponad 1,5 mld euro.

Terminy konkursów EIC

W 2021 r. wnioski  można składać w ramach dwóch typów naborów:

  • Open – bez ograniczeń tematycznych
  • Challenges – dedykowanego dla projektów w tematach określonych w Programie Pracy

Planowane terminy naborów do tegorocznych konkursów dla innowatorów:

  • EIC Accelerator – wnioski skrócony: nabór ciągły; pełne wnioski: 9 czerwca, 6 października 2021
  • EIC Pathfinder – Open: 19 maja, Challenges: 27 października 2021
  • EIC Transition22 września 2021.

Nabór wniosków do EIC Accelerator jest teraz dwuetapowy: na początek składa się krótki wniosek, który zostanie oceniony po 4 tygodniach, a dla tych, którzy przejdą dalej – II etap złożenia pełnego wniosku. Wnioskodawcy, których wnioski zostaną pozytywnie ocenione w pierwszym etapie, będą mieli maksymalnie 12 miesięcy, aby złożyć wniosek pełny.
więcej