TzHE 850

Sieć Regionalnych Punktów Kontaktowych Programów Ramowych UE oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zapraszają na wydarzenie pn. „Tydzień z Horyzontem Europa” w dniach 8-12 lutego 2021 roku. Będzie ono przeprowadzone w formie 15 webinariów, dostępnych dla uczestników w całej Polsce.

Horyzont Europa zastąpi obecny Program Ramowy na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020. Proponowany budżet tego mechanizmu w perspektywie 2021-2027 to ponad 95 mld euro. Jego głównym celem jest wzmocnienie wpływu badań i innowacji na rozwój polityk UE, wsparcie wdrażania innowacji przez europejski przemysł, w tym MŚP i sprostanie globalnym wyzwaniom, w tym zmianom klimatu i celom zrównoważonego rozwoju wyznaczonym przez ONZ. Więcej informacji - program webinariów - na stronie:
https://www.kpk.gov.pl/tydzien-z-horyzontem-europa?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Oferta+nie+tylko+dla+startup%C3%B3w&utm_campaign=Newsletter+NCBR