Fundusze Europejskie dla Mazowsza - FEM - konsultacje i uwagi

 

FEM - Fundusze Europejskie dla Mazowsza - konsultacje i uwagi

 W nawiązaniu do korespondencji z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uwag i wniosków FEM 2021 - 2027, (zobacz), uprzejmie informujemy, że Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii otrzymała 17 października 2021 r. uwagi i wnioski i przekazała je do Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. (uwagi IZTECH), Zapraszamy do zapoznania się z przesłanymi uwagami.  Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii.

--     --     --