Konferencja podsumowująca konsultacje społeczne w ramach FENG - online - 10.05.2021 - 11.00

 

20210420 banner 1920x1149 godz11

Konferencja podsumowująca konsultacje społeczne w ramach FENG
- online - 10.05.2021 - 11.00

 Celem konsultacji było zebranie uwag oraz opinii na temat założeń, kierunków i form wsparcia zawartych w projekcie Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, którego realizacja ma wpłynąć na wzrost aktywności badawczej oraz innowacyjności przedsiębiorstw, a także aktywizację współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorstw oraz nauki. Zapraszamy 10 maja 2021 roku na konferencję on-line podsumowującą konsultacje. Konferencja będzie dostępna na stronie www.poir.gov.pl.

Agenda konferencji podsumowującej

11:00 – 11:10 Wystąpienie otwierające,  Minister Małgorzata Jarosińska - Jedynak, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
11:10 – 11:40  blok: Badania + Rozwój +Innowacje , Małgorzata Szczepańska, Dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju
11:40 – 12:25 blok: Zielona transformacja, Anna Świebocka, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, przedstawiciel firmy Ekovert
12:25 – 12:40 Przerwa
12:40 – 13:10 blok: Transformacja cyfrowa, Katarzyna Kaczkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju
13:10- 13:40 blok: Transfer technologii, w tym wsparcie start-upów, Katarzyna Kaczkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju
13:40 – 14:10 blok:  Instytucje Otoczenia Biznesu i Klastry, Małgorzata Szczepańska, Dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju
14:10 – 14:20 podsumowanie konferencji Minister Małgorzata Jarosińska Jedynak, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Zapraszamy do rejestracji

--     --     --