Szybka ścieżka - od 13.04. rusza II runda naboru wniosków

 

Szybka ścieżka - od 13.04. rusza II runda naboru wniosków

13 kwietnia 2021 r, w drugiej rundzie Szybkiej Ścieżki, aplikować będą mogły MŚP oraz ich konsorcja, także z udziałem jednostek naukowych. Budżet na projekty zgłaszane w drugiej rundzie konkursu to 200 mln zł. Są to środki z Funduszy Europejskich, z Programu Inteligentny Rozwój.
Konkurs  Szybka Ścieżka 1/1.1.1/2021 skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. W konkursie, który jest podzielony na dwie rundy, mogą wziąć udział przedsiębiorstwa, również z jednostkami naukowymi w ramach konsorcjum. Konkurs bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być realizowane poza województwem mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych). więcej