Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki - Program na lata 2021 - 2027

 

 Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki - Program na lata 2021 - 2027

Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag oraz opinii na temat założeń, kierunków i form wsparcia zawartych w projekcie Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, którego realizacja ma wpłynąć na wzrost aktywności badawczej oraz innowacyjności przedsiębiorstw, a także aktywizację współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorstw oraz nauki. Konsultacje trwają od 10 marca do 14 kwietnia 2021 r. Materiały do pobrania