Do 11.03.2021 przedłużono konkurs „Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych”

 

Nabór do konkursu „Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych”
przedłużono do 11.03.2021 r.

Jak informuje PARP do 11 marca 2021 r. przedłużono nabór do konkursu „Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych”. O dofinansowanie ze środków unijnych mogą ubiegać się koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych z całej Polski. Zdobyte środki unijne można przeznaczyć na działania mające na celu wprowadzenie nowej usługi do ofert klastrów. Budżet konkursu to 65 mln zł.  więcej