Platynowy Medal dla Przemysłowego Instytutu Aurtomatyki i Pomiarów PIAP - Sieć Badawcza Łukasiewicz na INTARG 2021

 

medal Platynowy

dla

Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP
na Międzynarodowych Targach Wynalazczości i Innowacji INTARG 2021

za wynalazek "Zrobotyzowany strzelecki system treningowy PIAP MOBI TARGET". Serdecznie gratulujemy sukcesu. Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii.

--     --     --