Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

News

 20230321 181610

XIII Edycja programu LIDER

42 z 49 nagrodzonych naukowców reprezentuje instytucje członkowskie IZTECH

49 młodych naukowców otrzymało 71 milionów złotych na innowacyjne projekty. Tak prezentują się wyniki XIII edycji programu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W tej grupie 42 osoby – to liderzy zespołów badawczych reprezentujących instytucje członkowskie IZTECH.

Najwyżej oceniony został projekt dr inż. Piotra Madeja – przedstawiciela Instytutu Metali Nieżelaznych – o tytule „Proekologiczna technologia odzysku metali krytycznych i strategicznych z katalizatorów petrochemicznych o zredukowanym śladzie węglowym osiągnięta poprzez zastosowanie hybrydowych metod separacji”. Wysokość przyznanego mu dofinansowania to 1,49 mln zł.

Gratulujemy wszystkim laureatom!

Głównym celem, uruchomionego w 2009 roku Programu LIDER, jest podnoszenie kompetencji w zakresie samodzielnego planowania, zarządzania oraz kierowania zespołem badawczym, poprzez realizację projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. LIDER tworzy silne podstawy do wzmacniania konkurencyjności polskiej nauki i nowego pokolenia polskich naukowców w skali europejskiej i światowej. Wpisuje się też w światowy trend tworzenia nowych, ukierunkowanych instrumentów finansowania badań prowadzonych przez młodych naukowców.


 

targi paryż

Patronat honorowy Iztech dla 122. Międzynarodowych Targów Wynalazczości Concours Lepine 2023

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii wzorem lat ubiegłych, kontynuując owocną współpracę z firmą Eurobusiness Haller, objęła patronatem honorowym 122. Międzynarodowe Targi Wynalazczości Concours Lepine 2023, które odbędą się w Centrum Wystawienniczym Paris Expo Porte de Versailles w dniach 27 kwietnia – 08 maja 2023.

W 1901 roku utworzono targi-konkurs, nazwane następnie imieniem ich inicjatora – Prefekta Paryża Louis Lépine. W czasie swej ponad 120-letniej działalności Targi wypromowały wiele ważnych wynalazków z wielu branż i dziedzin, między innymi: silnik dwusuwowy, turbinę cieplną, drukarkę 3D, sztuczne serce, sztuczne płuco (żelazne płuca), aparat do transfuzji krwi, szkła kontaktowe i wiele innych. Concours Lépine to wydarzenie promujące wynalazki i innowacje o najdłuższej historii w świecie i wysokiej renomie.

Targi „Concours Lépine” są szeroko nagłośnione w mediach, w tym w głównym dzienniku telewizyjnym TV, i dzięki swej renomie oraz ponad stuletniej tradycji przyciągają szerokie rzesze zwiedzających, profesjonalistów oraz wszystkich interesujących się techniką, technologią, innowacjami dla przemysłu, ekologii, zdrowia oraz szeroko rozumianego życia codziennego. W 2022 roku Targi Concours Lépine zgromadziły ponad 600 rozwiązań innowacyjnych prezentowanych przez wystawców z 13 krajów świata, między innymi z Polski, Niemiec, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Maroka, Tajwanu, Chin. Wynalazkiprezentowano w sektorach branżowych oraz sektorach narodowych, w tym w Pawilonie Polskim.

Członkowie Iztech mają możliwość skorzystania z 5 % rabatu kosztu netto udziału w Targach. Chętnych do wzięcia udziału w Wydarzeniu prosimy o kontakt z p. Agnieszką Passia pod numerem telefonu: +48 690-096-223 lub e-mailem: a.passia@haller.pl w celu otrzymania karty zgłoszenia określającej szczegółowe warunki udziału w Targach.

Więcej informacji: https://www.concours-lepine.com/services/ 

oraz: https://www.haller.pl/wydarzenie/concours-lepine/#1631871436742-ece5a61e-413d

 


 

Zaproszenie

Programy i środki wsparcia dla innowacyjnych technologii automatyzacji, pomiarów przemysłowych i robotyzacji

Okazją do poznania rozwiązań w przedmiotowym obszarze są Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON, których dwudziesta siódma edycja będzie miała miejsce w Warszawie w EXPO XXI w dniach 7-9 marca.

Organizatorem tej tematycznej konferencji w ramach targów jest Centrum Zastosowań Perspektywicznych Technologii (CEZATECH)
Serdecznie zapraszamy do udziału, pierwszego dnia tragów 7 marca 2023 r.

W uzupełnieniu  do wystąpień konferencyjnych prelegenci  będą dzieli się uczestnikami bardziej szczegółowymi informacjami podczas indywidualnych rozmów w specjalnie przygotowanej strefie spotkań.

Wstęp WOLNY po zarejestrowaniu się!

Rejestracja: https://cezatech.com.pl/wydarzenia/rejestracja/
Program: https://cezatech.com.pl/wydarzenia/automaticon-program/

 


 

hackathon turyn

 

Hack4reSTART: Digitalizacja dla firm

Jeśli Państwa przedsiębiorstwo produkcyjne potrzebuje digitalizacji, to nie pozostaje Ci nic innego, jak wziąć udział w Hack4reSTART Torino. Event odbywa się stacjonarnie w Turynie oraz online - możecie więc Państwo skorzystać z wiedzy ekspertów w zakresie cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, big data i robotyki nie wychodząc z domu lub biura. Konsultacje, jak i całe wydarzenia jest finansowane ze środków Komisji Europejskiej. Zapisy już trwają, zostało niewiele czasu --> https://bit.ly/3lAoDqx

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie ReStartSMEs zapraszamy na stronę: https://bit.ly/3S0NlfW

Zachęcamy też do dołączenia do społeczności przedsiębiorców, ekspertów i specjalistów z całego świata, którzy chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami, wiedzą i rozwiązaniami. Co więcej, FundingBox Spaces to miejsce, w którym każdego tygodnia ogłaszamy możliwości finansowania z projektów Komisji Europejskiej: https://bit.ly/3xtOuTE

Działania realizowane w ramach projektu ReStartSMEs finansowanego ze środków Komisji Europejskiej, który obejmuje organizację pięciu wydarzeń o charakterze hackathonu. Każde z nich odbywa się w różnych częściach Europy - Niemcy, Litwa, Rumunia, Portugalia, Włochy - i jednocześnie, każde ma formę hybrydową, a więc można wziąć w nich udział online.

Wydarzenia - nazwane w ramach projektu Hack4reSTART - są okazją na digitalizację dla tradycyjnych firm działających w branży manufacturingu. W czasie ich trwania prowadzone będą panele ze specjalistami oraz tzw. working tables, w trakcie których będą rozwiązywane problemy technologiczne, z którymi borykają się poszczególne przedsiębiorstwa (można przesłać swój "challenge"). Co więcej, na wydarzeniach oferowane jest stworzenie roadmap w zakresie digitalizacji, a także uprzednie wypełnienie tzw. digitalization assessment test weryfikującego gotowość firmy i jej zaawansowanie w procesie digitalizacji

 


.

HE logo

Grupa Robocza IZTECH

ds. Programu Ramowego Badań i Innowacji UE Horyzont Europa (2021-2027)

 

Powołana przez Prezesa Polskiej Izby Gospodarczych Zaawansowanych Technologii (IZTECH) Grupa Robocza to oddolny Think Thank skupiający przedstawicieli organizacji zrzeszonych w ramach IZTECH oraz zaproszonych ekspertów, którzy posiadają doświadczenie oraz wiedzę z zakresu Programów Ramowych Unii Europejskiej i realizacji projektów. Misją grupy będzie reprezentowanie głosu polskiego środowiska w zakresie polityki badań i innowacji Unii Europejskiej oraz Programów Ramowych UE na forum krajowym oraz europejskim. Grupa będzie realizowała cele, które obejmują:

 • wymianę doświadczeń i dobrych praktyk związanych z pozyskiwaniem i realizacją projektów
  w programie Horyzont Europa (HE), w tym profesjonalnego zarządzania;
 • wskazywanie problemów i wyzwań oraz przygotowywanie rekomendacji związanych z realizacją projektów HE w środowisku wysokich technologii;
 • analizę zasad uczestnictwa i wynagrodzeń w HE z punktu widzenia polskich instytucji;
 • analizy i rekomendacje dotyczące udziału Członków Izby i polskich instytucji w HE
  i Partnerstwach Europejskich;
 • analizy i rekomendacje w zakresie synergii HE z programem Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) i innymi programami krajowymi;
 • ocenę i przygotowywanie stanowiska dotyczącego wdrażania HE, w szczególności mocnych i słabych stron europejskiego systemu badań naukowych i innowacji, misji UE, partnerstw europejskich oraz synergii z innymi programami UE;
 • przygotowywanie stanowiska dotyczącego przyszłych kierunków i planu strategicznego HE
  na lata 2025-2027;
 • przygotowanie stanowiska do kolejnego Programu Ramowego Badań i Innowacji UE;
 • przygotowywanie i promowanie ważnych inicjatyw w zakresie Horyzontu Europa;
 • prezentowanie wypracowanych opinii na forum krajowym i europejskim;
 • współpracę z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim, Ministerstwami, agencjami, HPK/BPK, Członkami Izby oraz Partnerami krajowymi i zagranicznymi.

Pierwszym zadaniem Grupy jest przygotowanie stanowiska do przedstawienia w ramach konsultacji Komisji Europejskiej „Public consultation on the past, present and future of the European Research & Innovation Framework programmes 2014-2027” (Link do ankiety: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Horizon2020HorizonEuropeStrategicPlan2025-2027).