Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

News

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) z udziałem Prezesa Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii

W dniu 18 stycznia 2023 r. w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego FENG 2021-2027, następcy programu POIR, z udziałem Wiceministra Funduszy i Polityki Regionalnej Jacka Żalka i przedstawicieli Komisji Europejskiej.

FENG Komisja

FENG jest ważnym programem dla sektora hi-tech, gdyż przyczyni się do zwiększenia potencjału polskich firm w obszarze badań, innowacji i wykorzystania zaawansowanych technologii, a także do przyspieszenia transformacji cyfrowej i w kierunku przemysłu 4.0 oraz zielonej przedsiębiorczości.

Podczas I posiedzenia Komitetu Monitorującego FENG przyjęto kryteria wyboru projektów dla: 

  • ścieżki SMART w 1. Priorytecie FENG „Wsparcie dla przedsiębiorców”- flagowego, eksperymentalnego i zupełnie nowego konkursu na wsparcie projektów B+R+I, na który przeznaczamy prawie połowę wszystkich środków dostępnych na Program – to prawie połowa całego budżetu FENG (4,36 mld euro). Konkursy będą skierowane do wszystkich przedsiębiorców i będą realizowane w formie wsparcia modułowego. To przedsiębiorca będzie decydował, co i w jakim zakresie chce w ramach projektu realizować – obowiązkowy będzie tylko moduł B+R lub wdrożenie B+R, poza tym decyzja czy chce wspierać rozwój kompetencji, rozwiązania cyfrowe, infrastrukturę B+R, zielone rozwiązania czy internacjonalizację będzie należeć do przedsiębiorcy.  
  • działań wspierających centra testów i eksperymentowania technologicznego sztucznej Inteligencji, europejskich hubów cyfrowych oraz projektów z zakresu technik wodorowych („IPCEI” w ramach 2. Priorytetu FENG „Środowisko sprzyjające innowacjom”, dla działania „IPCEI wodorowy” w ramach 3. Priorytetu FENG „Zazielenienie przedsiębiorstw”, Kryteria wyboru projektów dla działania „Współfinansowanie działań EDIH”, w ramach 2. Priorytetu FENG „Środowisko sprzyjające innowacjom”, Kryteria wyboru projektów dla działania „Współfinansowanie działań TEF AI”, w ramach 2. Priorytetu FENG „Środowisko sprzyjające innowacjom”).

Powołano również grupy robocze włączające partnerów społecznych i instytucjonalnych w proces opracowywania kryteriów wyboru projektów kolejnych konkursów oraz mocniej angażujących ich w proces programowania, promocji, realizacji, monitoringu i ewaluacji programu FENG 2021-2027.

Przedstawicielami IZTECH w Komitecie Monitorującym FENG są Zygmunt Krasiński, Prezes i Piotr Szynkarczyk, Wiceprezes.

Największy unijny program na innowacje

Program FENG 2021-2027 to 7,9 mld euro, które zostaną przeznaczone na badania, rozwój i innowacje. Jego adresatami są głównie przedsiębiorcy oraz instytucje z sektora nauki. Główne celem programu to: 

  • wsparcie całego procesu B+R+I,
  • wsparcie przedsiębiorstw na każdym etapie rozwoju,
  • współpraca z biznesem,
  • koncentracja na KIS,
  • transformacja  i cyfrowa.

Prace nad koncepcją FENG zaczęły się w 2020 r. Brali w nich udział przedstawiciele IZTECH, przygotowując dwa stanowiska w sprawie programu. FENG 2021-2027 był jednym z pierwszych programów, które zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską. Do Polski trafiły już pierwsze zaliczki na jego realizację. Zgodnie z opublikowanym w dniu 20 stycznia harmonogramem naboru wniosków na rok 2023, dostępnym pod linkiem:

https://www.poir.gov.pl/strony/wiadomosci/harmonogram-naborow-realizowanych-w-ramach-programu-fundusze-europejskie-dla-nowoczesnej-gospodarki-na-2023-r/

pierwsze konkursy w programie zostaną ogłoszone w lutym br. (np. ścieżka SMART – 7 luty).

Więcej informacji na temat programu FENG można znaleźć pod linkiem:

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-gospodarki/zalozenia-programu-feng/.

 


 

Konsultacje programu Horyzont

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne programów Horyzont 2020 i Horyzont Europa

Komisja Europejska rozpoczęła największe jak dotąd konsultacje publiczne na temat przeszłości, teraźniejszości i przyszłości unijnych programów badań naukowych i innowacji w latach 2014–2027. Każdy zainteresowany może podzielić się z Komisją swoją opinią na temat zasad wdrażania, realizacji i wyników programów Horyzont 2020 i Horyzont Europa, a także na temat kształtowania kierunków strategii programu Horyzont Europa na lata 2025–2027.

Link do ankiety: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Horizon2020HorizonEuropeStrategicPlan2025-2027

Zachęcamy naszych Członków do przesłania swojej opinii, bądź przekazania ich bezpośrednio do Biura IZTECH, jako wkład do przygotowywanego stanowiska Izby.

Respondenci mogą odpowiedzieć na jedną, dwie lub wszystkie trzy części kwestionariusza. Konsultacje zakończą się w lutym 2023 r.