Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii współorganizatorem III Europejskiego Szczytu Innowacyjności

W dniu 4 grudnia 2009 r. przybył do Warszawy z wizytą roboczą dyrektor generalny Lisbon Forum oraz międzynarodowej organizacji Key for Innovation z siedzibą w Brukseli dr Ronald Strauss. Celem wizyty było przedyskutowanie propozycji zorganizowania w Warszawie w październiku 2011, w czasie trwania polskiej prezydencji Unii Europejskiej, III Europejskiego Szczytu Innowacyjności (III European Innovation Summit – EIS). EIS jest największym forum dyskusyjnym poświęconym problematyce realizacji strategii lizbońskiej i unowocześnienia europejskiej gospodarki. Biorą w nim udział czołowi politycy UE, europarlamentarzyści, szefowie największych koncernów oraz wybitni przedstawiciele gospodarki i nauki europejskiej.

Główne cele EIS to:

- identyfikacja problemów, które winny być przedmiotem pracy polityków i parlamentarzystów europejskich, warunkujących rozwój gospodarki opartej na wiedzy,

- stworzenie platformy wzajemnego porozumienia pomiędzy politykami a praktykami gospodarczymi i naukowcami w dążeniu do zajęcia przez UE czołowego miejsca w gospodarce światowej.

W spotkaniu poświęconemu organizacji III EIS w Warszawie, które odbyło się w siedzibie Izby, obok dr R. Straussa, udział wzięli: prezes Izby prof. Ryszard Pregiel, przewodniczący Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych prof. Leszek Rafalski, prezes zarządu Technology Partners i członek Lisbon Forum dr Tomasz Kośmider oraz szef gabinetu politycznego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego p. Wojciech Niewierko. W wyniku spotkania podjęto decyzję, iż współorganizatorami III EIS ze strony polskiej będą: Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Naczelna Organizacja Techniczna, Rada Główna Jednostek Badawczo-Rozwojowych oraz Fundacja Technology Partners. Jednocześnie postanowiono, że przedstawicielem polskich organizatorów EIS w kontaktach z Lisbon Forum, stowarzyszeniem K4I oraz innymi zagranicznymi współorganizatorami będzie dr Tomasz Kośmider.

Spotkanie w Izbie poprzedziły rozmowy przeprowadzone przez dr R. Straussa z ministrem Michałem Bonim i wiceminister Grażyną Henclewską, którzy przyjęli z dużym zadowoleniem zapowiedź zorganizowania III EIS w Warszawie, podkreślając, że będzie to znaczące wydarzenie polityczne i gospodarcze w trakcie trwania polskiej prezydencji.