Zgromadzenie członków Izby - 29.06.2012 r.

Na dzień 29 czerwca 2012 r., na godz. 10.30 zwołane zostało doroczne rozszerzone Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, poświęcone zagadnieniom polityki naukowo-technicznej w zakresie wsparcia prac badawczo-rozwojowych i wdrożeń kluczowych technologii do praktyki gospodarczej. Miejscem obrad będzie sala konferencyjna  Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, przy ul. Kasprzaka 25 w Warszawie (budynek Muzeum Gazownictwa).

Sprawozdanie Zarządu Izby z działalności w 2011 r.