Umowa między NCBiR i Polską Platformą Technologiczną Lotnictwa

W dniu 19 stycznia 2012 roku podpisana została umowa pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Polską Platformą Technologiczną Lotnictwa. W uroczystości uczestniczyli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - prof. Krzysztof Kurzydłowski oraz przedstawiciele firm lotniczych Sławomir Zdyb, Marek Darecki, Krzysztof Krystowski i Marek Bujny. Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii reprezentował Dyrektor Centrum Promocji Przedsiębiorczości - Edward Piekarski.

W ramach umowy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zobowiązało się do zainwestowania 300 mln zł w badania naukowe, prace rozwojowe i działania wspierające transfer ich wyników do przemysłu lotniczego. Deklarowany wkład pieniężny stanowić będzie 60 procent całego budżetu przedsięwzięcia. Pozostałe 40 procent o wartości 200 mln zł – jako udział własny wykonawców projektów – przekażą członkowie Stowarzyszeń: Dolina Lotnicza w Rzeszowie, Wielkopolski Klaster Lotniczy w Kaliszu i Federacja Firm Lotniczych Bielsko w Bielsku-Białej. W wyniku realizacji programu badawczego powstanie ok. 30 polskich prototypów i demonstratorów technologii, które znajdą zastosowanie w produktach przemysłu lotniczego.

dsc 1017

 


 

dsc 1024

Uroczystość podpisania umowy. Od lewej: Marek Bujny, Sławomir Zdyb, prof. Barbara Kudrycka, prof. Krzysztof Kurzydłowski, Krzysztof Krystowski i Marek Darecki.

Zdjęcia dzięki uprzejmości NCBiR