9.06.2011 r. Izba podpisała umowę o współpracy
z chińskim Stowarzyszeniem Nauki i Technologii Jiangsu.

W dniu 9 czerwca 2011 r., w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, podpisana została, w obecności Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki - min. Grażyny Henclewskiej, umowa o współpracy pomiędzy Polską Izbą Gospodarczą Zaawansowanych Technologii i chińskim Stowarzyszeniem Nauki i Technologii Jiangsu (Jiangsu Association of Science and Technology – JAST). Umowa, podpisana na dwuletni okres z możliwością jej przedłużenia, przewiduje między innymi wymianę doświadczeń w dziedzinie upowszechniania innowacyjnych technologii, wdrażania osiągnięć technologicznych w gospodarce, a także wymianę specjalistów sektora hi-tech. Umowę ze strony Izby podpisał Wiceprezes Izby – dr Mirosław Grudzień, zaś ze strony chińskiej -Wiceprezydent Stowarzyszenia Jiangsu – p. Xu Yaoxin.

W skład delegacji chińskiej prowincji Jiangsu – oprócz p. Xu Yaoxin – wchodzili: p. Wang Furong – Przewodniczący Politycznego Komitetu Doradczego Prowincji Quihuai, z Nankinu, Dyrektor Departamentu ds. Akademickich Stowarzyszenia Nauki i Technologii Jiangsu – p. Xu Jun, Przewodniczący Miejskiego Stowarzyszenia Nauki i Technologii w Nantong – p. Jiang Xiaojun oraz Przewodnicząca Miejskiego Stowarzyszenia Nauki i Technologii w Liyang – pani Yan Xuhua.

Izbę reprezentowali także Rafał Rysiew – Dyrektor Biura Zarządu oraz Edward Piekarski – Dyrektor Centrum Promocji Przedsiębiorczości.

(Informacja o JAST)