pobrane 
Atende zmodernizuje sieć OST 112 dla policji za ponad 6 mln zł brutto

 W związku z wygranym przetargiem pn. „Modernizacja komponentów bezpieczeństwa CSD oraz PWR sieci OST 112 w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST” Atende podpisało umowę z Komendą Główną Policji. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja komponentów bezpieczeństwa Centralnego Systemu Dostępowego (CSD) oraz Punktu Wymiany Ruchu (PWR) sieci OST 112. Atende w ramach umowy dostarczy urządzenia security, mobilne stacje zarządzające dla inżynierów SOC, a także rozbuduje system SIEM. więcej