Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS 2010

Członkowie Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii prezentują swoje projekty innowacyjne na zorganizowanym przez Izbę stoisku na otwartej w dniu 20 października 2010 r. w Centrum Kongresowym hotelu Gromada w Warszawie Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS 2010.

W dniu 20 października 2010 r. została otwarta w Centrum Kongresowo-Wystawienniczym hotelu Gromada w Warszawie Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji IWIS 2010, organizowana przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Patronat nad imprezą sprawuje B. Komorowski, Prezydent RP, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej WIPO oraz Światowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczych IFIA.

wystawa_iinowacji_zdj

 

Stoisko Izby podczas IWIS 2010 (fot: Irek Roszczyk, OBRUM, Gliwice)

 

 

Na stoisku Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii eksponowane są oferty technologiczne członków Izby:

BIO-KSEL sp. z o.o.

http://www.bio-ksel.com.pl/

H. CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

http://www.hcp.com.pl/

INSTYTUT ENERGII ATOMOWEJ POLATOM

http://iea.cyf.gov.pl/nowa/index.php

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH PAN

http://www.int.pan.wroc.pl/

INSTYTUT OPTYKI STOSOWANEJ

http://www.inos.pl/pl/new_page_1.php

INSTYTUT SPAWALNICTWA

http://www.is.gliwice.pl/

KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY sp. z o.o.

http://www.sse.krakow.pl/

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH OBRUM sp. z o.o.

http://www.obrum.gliwice.pl/

PRZEMYSŁOWE CENTRUM OPTYKI S.A.

http://www.pcosa.com.pl/

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

http://portal.prz.edu.pl/

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

http://www.pwr.wroc.pl/index.dhtml

SILESIA FUND sp. z o.o.

http://www.silesiafund.com.pl/

VIGO SYSTEM S.A.

http://www.vigo.com.pl/

WASKO S.A.

http://www.wasko.pl/

 

Swoje stoiska informacyjne organizują również takie instytucje jak: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urząd Patentowy RP, Centrum Innowacji NOT, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Rada Główna Instytutów Badawczych. Wystawa IWIS2010 potrwa do 22 października 2010r. i jest doskonałą platformą do wymiany poglądów pomiędzy instytucjami wspierającymi polskie innowacje i twórcami polskiej techniki.