VIII Forum Inżynierskie na MTK w Poznaniu

W dniu 8 czerwca 2010 r. odbyło się w Poznaniu współorganizowane przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii i Naczelną Organizacją Techniczną VIII Forum Inżynierskie „Zaawansowane Technologie motorem wzrostu gospodarczego”. Forum rozpoczęłauroczystość otwarcia Targów ITM – Polska 2010.

Obrady, w zgodnej opinii uczestników, stały na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjny. Zebrani z dużym zainteresowaniem zapoznali się sukcesami innowacyjnymi przedsiębiorstw – członków Izby, zaprezentowanymi przez ich szefów: dr Lechosława Ciupika, prezesa zarządu LFC sp. z o.o., prof. Ludwika Pokorę, prezesa zarządu CTL Laserinstruments sp. z o.o., dr Marię Zyburę-Skrabalak, dyrektora Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, p. Mariusza Lewandowskiego, prezesa zarządu Admal i Energia Odnawialna, p. Witolda Lewandowskiego, prezesa zarządu Radwag Wagi Elektroniczne oraz p. Annę Zwolińską, Pharmena S.A. Prezentacje wystąpień na Forum publikujemy w załączeniu.

Prezentacje:

RYSZARD PREGIEL

LECHOSŁAW CIUPIK

LUDWIK POKORA

MARIA ZYBURA-SKRABALAK

MARIUSZ LEWANDOWSKI

WITOLD LEWANDOWSKI

ANNA ZWOLIŃSKA