Konferencja Polskie sukcesy oparte na wiedzy

W dniu 20 kwietnia br. odbyła się w Warszawie konferencja "Polskie sukcesy oparte na wiedzy" organizowana przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii, Fundację Edukacyjną Perspektywy, Deloitte, oraz Pentor Research International. Honorowy patronat nad konferencją objął prof. Jerzy Buzek - przewodniczący Parlamentu Europejskiego i przewodniczący Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. 

Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w najbliższych latach będzie Polska: "zapleczem Europy", czy też pełnoprawnym członkiem europejskiej wspólnoty? – powiedział Dariusz Kraszewski, partner zarządzający Działem Konsultingu Deloitte Polska, otwierając konferencję. - Dziś o pozycji kraju w świecie decyduje wiedza i przewaga technologiczna, a w tej konkurencji nie radzimy sobie najlepiej.

Prof. Bogusław Smólski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podkreślił, że jednym z powodów naszych słabości jest rozproszenie nauki i niedostateczny poziom partycypacji środków publicznych w kosztach badań. Mamy także zdecydowanie za mało doktorantów: studia III stopnia powinno podejmować około 10 procent świeżo upieczonych magistrów. Decyduje się na nie zaledwie 1 proc.

Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy zwrócił uwagę na szczególny moment, w którym odbywa się debata: silnej tożsamości historycznej, tak dramatycznie ugruntowanej w kwietniowych dniach w naszym kraju, musi towarzyszyć kreowanie tożsamości innowacyjnej, ukierunkowanej ku przyszłości.

Konferencja "Polskie sukcesy oparte na wiedzy" zgromadziła znakomite grono naukowców i praktyków rozwoju innowacyjnego. Głos w debacie zabierali między innymi: dr Olaf Gajl – dyrektor generalny Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, prof. Andrzej Koźmiński – rektor ALK, prof. Adam Noga – prorektor ALK, prof. Jan Madey i prof. Krzysztof Diks z UW, prof. Władysław Wieczorek – prorektor PW, prof. Marek Ratajczak ze Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum, prof. Marek Hołyński – prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, dr Alicja Adamczak – prezes Urzędu Patentowego RP, dr Daria Tataj – członek Rady Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, dr Adam Góral - prezes zarządu Asseco, dr Jerzy Głuszyński – wiceprezes Pentora i inni.

Jesteśmy społeczeństwem, które nie docenia kreatywności ludzkiej i wspólnotowej, kreatywności organizacji różnego typu począwszy od firm, poprzez samorządy, poprzez wszystkie inne władze. My nie potrafimy nagłaśniać naszych sukcesów. - prof. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk - Musimy się nauczyć jako wspólnota mówić o tym, co jest wielkim wyzwaniem, dlaczego kreatywność jest zadaniem naczelnym. Ta kreatywność w praktyce to jest oczywiście innowacyjność. Ta kreatywność to jest również zdolność do wykorzystywania wiedzy już istniejącej. Nie chodzi o to , żeby wszystko badać, trzeba umieć zadecydować gdzie prowadzimy badania, a gdzie kupujemy lub zdobywamy wiedzę, która jest w olbrzymiej ilości dostępna za darmo także.

Uczestnicy debaty postanowili przygotować przesłanie wskazujące, jakie działania należy pilnie podjąć, aby radykalnie zwiększyć liczbę polskich sukcesów opartych na wiedzy – z myślą o obecnym i następnych pokoleniach. Z uznaniem ocenili także inicjatywę zorganizowania konferencji upowszechniającej sukcesy polskiej nauki i techniki oraz ich twórców, wnioskując o jej cykliczną organizację.