„Gliwicki Lew” dla Wojciecha Wajdy, Wiceprzewodniczącego Rady Izby

W dniu 15 stycznia 2011 r. podczas noworocznego spotkania przedstawicieli lokalnych firm i organizacji nastąpiło wręczenie pamiątkowej statuetki „Gliwickiego Lwa” panu Wojciechowi Wajdzie, Wiceprzewodniczącemu Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii oraz założycielowi i Prezesowi Zarządu WASKO S.A. „Gliwicki Lew” jest przyznawany efektywnym liderom firm bądź instytucji działających na terenie Gliwic, którzy nawet w trudnych warunkach potrafią osiągnąć sukces, a zarządzane przez nich podmioty rozwijają się, nieprzerwanie inwestują i poszerzają swoją ofertę. Gratulujemy!

Pan Wojciech Wajda jest założycielem i głównym akcjonariuszem WASKO S.A., w której nieprzerwanie pełni funkcję prezesa zarządu. Zanim stworzył firmę „od zera”, jako absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej prowadził działalność badawczą i dydaktyczną na gliwickiej uczelni. Odbywał liczne staże, w tym w Wojskowej Akademii Technicznej i w Instytucie Fizyki Uniwersytetu w Wilnie. Jest laureatem wielu nagród, wyróżnień i odznaczeń za działalność gospodarczą, naukowo-badawczą oraz charytatywną i społeczną.

Firma WASKO S.A. to jedna z czołowych polskich firm teleinformatycznych. Spółka od 22 lat dostarcza swoje rozwiązania dla średnich i dużych przedsiębiorstw, głównie z sektora paliwowo-energetycznego, telekomunikacyjnego i bankowego, a także dla administracji publicznej i rządowej. Zajmuje się projektowaniem i produkcją oprogramowania oraz realizuje kompleksowe usługi w zakresie wdrażania, utrzymania i eksploatacji systemów informatycznych. W firmie pracuje 650 pracowników, a w grupie kapitałowej ponad 800. W prawie każdym mieście wojewódzkim WASKO S.A. posiada swój oddział.