Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Rady Izby prof. Jerzy Buzek Człowiekiem Roku 2009.

Tygodnik „WPROST” uznał prof. Jerzy Buzka za najwybitniejszego polskiego polityka minionego roku. Uzasadniając przyznanie prof. Buzkowi tytułu Człowieka Roku 2009, redaktor naczelny „WPROST” Stanisław Jankowski mówił - „ scharakteryzowałbym go pięcioma „s”: szybki, skuteczny, spolegliwy, sprawiedliwy i spokojny”. Przyłączając się do tych słów, składamy przewodniczącemu Rady Izby serdeczne gratulacje oraz życzenia zachowania na długie lata zdrowia i sprawności.

Głęboki szacunek polskiego środowiska naukowego i przemysłowego budzi także fakt, iż prof. Jerzy Buzek, pomimo powierzenia mu nadzwyczaj odpowiedzialnego i pracochłonnego stanowiska przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, postanowił w dalszym ciągu pełnić funkcję przewodniczącego Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, w pracy której od chwili powstania Izby z całym zaangażowaniem uczestniczy.