pco jubil pl

 

Uroczysta Gala Jubileuszowa z okazji 40-lecia PCO S.A.


W dniu 27 kwietnia 2016 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Jubileuszowa stanowiąca punkt kulminacyjny obchodów 40-lecia powstania PCO S.A., czołowego polskiego producenta sprzętu optoelektronicznego dla potrzeb wojska oraz innych służb mundurowych. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent RP.

Podczas uroczystości zaprezentowano w formie multimedialnej historię i dorobek PCO S.A. Pracownicy PCO S.A. otrzymali Złote i Srebrne Krzyże Zasługi, Złote i Srebrne Medale za Długoletnią Służbę oraz Złote, Srebrne i Brązowe Medale Za Zasługi dla Obronności Kraju. Wręczonych zostało także 16 Odznak Honorowych „Zasłużony dla PCO S.A.”           

Przedstawicielka Kancelarii Marszałka Województwa Mazowieckiego wręczyła prezesowi PCO S.A. Ryszardowi Kardaszowi nagrodę Pro Masovia, za wkład w rozwój regionu.

W wystąpieniu podczas Gali Prezes PCO S.A. Ryszard Kardasz potwierdził, że „Firma nie osiągałaby sukcesów i nie zbudowałaby silnej pozycji na rynku bez planu strategicznego, inwestycji w rozwój termowizji, systemów optoelektronicznych i prac projektowo –badawczych. Jubileusz 40-lecia spółki jest efektem ciągłego rozwoju wiedzy i technologii, które są wykorzystywane przez firmę do projektowania i produkowania innowacyjnych wyrobów z zastosowaniem techniki laserowej, noktowizyjnej i termowizyjnej.”

Uroczystość uświetnili swoją obecnością między innymi Jarosław Brysiewicz - Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. bryg. Jarosław Kraszewski - Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi BBN, gen. bryg. Adam Duda – Szef Inspektoratu Uzbrojenia MON przedstawiciele  Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Wojska Polskiego, gen. broni Mirosław Różański - Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Arkadiusz Siwko – Prezes Zarządu PGZ S.A., gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk Rektor-Komendant WAT, prof. dr hab. inż. Jan Szmidt Rektor Politechniki Warszawskiej, przedstawiciele instytutów badawczo-naukowych oraz spółek przemysłu obronnego.       

PCO S.A. zostało utworzone na mocy ministerialnego zarządzenia w dniu 23 kwietnia 1976 roku. Od tamtego czasu Spółka dostarcza najnowocześniejszy sprzęt optoelektroniczny dla Wojska Polskiego oraz innych służb mundurowych. W 2014 roku, w ramach konsolidacji polskiego przemysłu obronnego, PCO S.A. weszło w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. jak i bierze udział w tak niestandardowych projektach, jak Europejski Program Kosmiczny.

PCO S.A. jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, którą w uroczystościach reprezentował prezes Izby - prof. Ryszard Pregiel,  składając Jubilatowi, w imieniu Zarządu Izby, życzenia dalszych osiągnięć naukowych w dziedzinie rozwoju innowacyjnych technologii wojskowych.


Gala 40lecia PCO DSC 1599 600

Fragment uroczystej Gali Jubileuszu 40-lecia PCO S.A. - odznaczeni i nagrodzeni zasłużeni pracownicy firmy

 

Robert Wrona DSC 1522 600

Jubileusz 40-lecia PCO był okazją przypomnienia dorobku wybitnego konstruktora i wynalazcy,
wieloletniego dyrektora w PCO S.A. - inż. Roberta Wrony

Zdjęcia dzięki uprzejmości PCO S.A.