Posiedzenie Rady Izby 15.01.2010 r.

W dniu 15 stycznia 2010 roku w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. w Konstancinie-Jeziornej obyło się, pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka, rozszerzone posiedzenie Rady Izby poświęcone problematyce badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. W trakcie obrad, które otworzyła prezes zarządu PSE Operator S.A. p. Stefania Kasprzyk, referaty wygłosili: prof. Maria E. Orłowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, p. Grażyna Henclewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, p. Tomasz Mironczuk, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, dr Herbert Wirth, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. i prof. Ryszard Pregiel, prezes Izby. Ożywioną dyskusję dotyczącą uwarunkowań działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw poprowadził dyrektor programowy TVN Biznes CNBC red. Roman Młodkowski.

W obradach Rady, obok licznie zgromadzonych prezesów zarządów czołowych polskich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii, dyrektorów instytutów badawczych i centrów badawczo-rozwojowych oraz prorektorów wyższych uczelni ds. współpracy z gospodarką, udział wzięli: wiceprezes Rady Ministrów- Minister Gospodarki p. Waldemar Pawlak, przewodniczący Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży Sejmu RP dr Andrzej Smirnow, przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP p. Jan Wyrowiński, prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak, prezes zarządu Naczelnej Organizacji Technicznej p. Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości p. Bożena Lublińska - Kasprzak, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Bogusław Smólski i przewodniczący Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych prof. Leszek Rafalski.