CENTREX 6157908570e4d3d8f350 

 
Andrzej Mochoń przewodniczącym Centrexu

8 kwietnia 2016 r.  Andrzej Mochoń,  Prezes Targów Kielce, został wybrany przewodniczącym Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych Centrex – jednej z najważniejszych organizacji targowych na świecie. Zastąpił na tym miejscu  Gienadija Kroiczyka z GalExpo we Lwowie. Prezes kieleckiego ośrodka wystawienniczo – kongresowego będzie sprawował nową funkcję przez dwa lata.Targi Kielce są członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Gratuluijemy Panu Prezesowi wyboru na tą zaszczytną funkcję! więcej