Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

 

Zrzut ekranu 2020 07 12 o 11.43.55 

Nakładem Wydawnictwa SGGW ukazała się publikacja zawierająca wiele ciekawych informacji dotyczących innowacyjności przedsiębiorstw - lokatorów ośrodków innowacji. Analiza aktywności przedsiębiorstw obejmuje innowacyjność, internacjonalizację, współpracę oraz potencjał do efektywnego uczestnictwa w czwartej rewolucji przemysłowej. Liczymy, że będzie ona Państwu przydatna i zachęcamy do lektury. Całość monografii - autorstwa Michała Borowego, Marzeny Mażewskiej i Joanny Rudawskiej do pobrania na stronie newslettera SOOIPP pod adresem:  Monografia

 

 

 

....

 

 

 Spotkanie informacyjno-networkingowe na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

31 marca 2016 r.odbyło się w budynku Regionalnego Centrum Innowacyjności przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy pierwsze z zaplanowanego cyklu spotkań informacyjno-networkingowych zorganizowanych przez Centrum Transferu Technologii UTP i Pracodawców Pomorza i Kujaw, które ma poprawić współpracę świata nauki i biznesu przy realizowaniu przedsięwzięć innowacyjnych. Właśnie dlatego formuła spotkania nie skupiała się jedynie na prezentacjach eksperckich. Organizatorzy przewidzieli część warsztatową, podczas której przedstawiciele biznesu i nauki mogli poznać swoją działalność i określić swoje oczekiwania - względem siebie, instytucji otoczenia biznesu i administracji uczelni. więcej


Networking UPT DSC 0471 fill 790x401 600

Zajęcia networkingowe na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy