uwm godlo 120
 
 
Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM nagrodzony Laurem "Najlepszym z Najlepszych"
 
Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM oraz dr n. med. Tomasz Waśniewski z Wydziału Nauk Medycznych znaleźli się w gronie instytucji i osób wyróżnionych przez marszałka województwa Laurem „Najlepszym z Najlepszych”. Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM znalazł się w gronie 3 laureatów  w kategorii edukacja razem z Magdaleną Rudnicką, polonistą z Olsztynka oraz olsztyńskim Zespołem Placówek Edukacyjnych. Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM wszedł w skład Konsorcjum Naukowego „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność”, które otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego na lata 2015-2019 w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące to flagowe jednostki polskiej nauki, a olsztyńska weterynaria jest pierwszym wydziałem na uczelni, który znalazł się w konsorcjum o takim statusie. W XVI edycji Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2015” kierunek weterynaria zajął I miejsce. Wydział posiada, jako jedyna tego typu jednostka w kraju także akredytację europejską. więcej