Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

 

 

Forum
Transformacji Cyfrowej
Przemysłu 
zakończyło obrady

Zakończyły się obrady Forum Transformacji Cyfrowej Przemysłu, w którym wzięli udział m.in. Wicepremier, Minister Przemysłu, Pracy i Technologii dr Jarosław, GowinMałgorzata  Oleszczuk - Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dr inż. Wojciech Kamieniecki - Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dr Piotr Dardziński - Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz. Obradom przewodniczył prof. Jerzy Buzek - Przewodniczący Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, współorganizatora Forum. Uczestnicy Forum - rektorzy i profesorowie wyższych uczelni, prezesi i dyrektorzy wiodących technologicznie przedsiębiorstw, a także dyrektorzy i prezesi instytucji wsparcia nauki i gospodarki krajowej - w wystąpieniach podkreślali wagę spotkania i wytyczane kierunki rozwoju transformacji cyfrowej, w tym zawarte m.in. w treściach przedstawionych prezentacji.

Wyrazy podziękowania za kreatywny udział w dyskusji kierujemy pod adresem partnerów Forum: Pani Ewy Mańkiewicz-Cudny, Prezes NOT, Pana Kamila Wójcika - Wiceprezesa NOT,  Pana Wojciecha Wajdy - Prezesa WASKO S.A., Pana Włodzimierza Sosnowskiego - Wiceprezesa WASKO S.A., Pana Piotra Szynkarczyka - Dyrektora Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP - Sieć Badawcza Łukasiewicz oraz Pana Rafała Kajki - Dyrektora Działu Technologii Energetycznych w Grupie WB.

Podczas Forum podpisano porozumienie w sprawie utworzenia Konsorcjum, którego celem będzie wszechstronna współpraca na rzecz przyspieszenia transformacji cyfrowej przemysłu, w tym automatyzacji i robotyzacji oraz wdrażania sztucznej inteligencji do sterowania procesami produkcyjnymi. Przedmiotem działania Konsorcjum będzie doskonalenie kompetencji kadr menedżerskich i specjalistycznych w zakresie transformacji cyfrowej, certyfikacja ich umiejętności specjalistycznych oraz upowszechnianie wiedzy o korzyściach wynikających z cyfryzacji przemysłu.

Partnerami Konsorcjum są: Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. (Migawki z Forum). Wkrótce opublikujemy nagranie wideo z obrad.

--     --     --

 
 

 

 

 

 

STARTER - zgłoś swoją propozycję programu

 

Starter 06a12e93 8418 42fd 9b2b e86d181b4398

STARTER różni się od innych prowadzonych przez nas działań. To nie kolejny konkurs – nie prowadzimy naboru na projekty, które chcemy dofinansować. Poprzez ankietę zbieramy propozycje, które, po ocenie ekspertów NCBR, będą mogły przyczynić się do uruchomienia nowych programów lub otwarcia konkursów w obszarach tematycznych, których do tej pory nie wspieraliśmy.
Dla Waszej wygody przygotowaliśmy formularz zgłoszeniowy. Przeczytajcie go uważnie i dobrze przygotujcie się do zgłoszenia. To zwiększa szanse na wdrożenie Waszego pomysłu. Udostępniamy też krótkie wyjaśnienie, które pozwoli Wam rozwiać pojawiające się wątpliwości.
Zachęcamy do zgłaszania Waszych pomysłów. Ankieta nie ma ograniczeń czasowych, możecie zgłaszać pomysły tak długo, jak chcecie.
Zagadnienia do opracowania wniosku - na stronie NCBiR: https://www.gov.pl/web/ncbr/platforma-konkursowa

--     --     --

 

 

 

 

 
 uwm godlo 120
 
 
Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM nagrodzony Laurem "Najlepszym z Najlepszych"
 
Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM oraz dr n. med. Tomasz Waśniewski z Wydziału Nauk Medycznych znaleźli się w gronie instytucji i osób wyróżnionych przez marszałka województwa Laurem „Najlepszym z Najlepszych”. Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM znalazł się w gronie 3 laureatów  w kategorii edukacja razem z Magdaleną Rudnicką, polonistą z Olsztynka oraz olsztyńskim Zespołem Placówek Edukacyjnych. Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM wszedł w skład Konsorcjum Naukowego „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność”, które otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego na lata 2015-2019 w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące to flagowe jednostki polskiej nauki, a olsztyńska weterynaria jest pierwszym wydziałem na uczelni, który znalazł się w konsorcjum o takim statusie. W XVI edycji Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2015” kierunek weterynaria zajął I miejsce. Wydział posiada, jako jedyna tego typu jednostka w kraju także akredytację europejską. więcej