Udział przedstawicieli Izby w posiedzeniu Senatu UW 14.12.2009 r.

W dniu 14 grudnia 2009 roku przewodniczący Rady Izby prof. Jerzy Buzek wziął udział w posiedzeniu senatu Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie posiedzenia prorektor Uniwersytetu ds. rozwoju i polityki finansowej dr hab. Marcin Pałys przedstawił plany modernizacji i rozbudowy Uniwersytetu, w tym program budowy Centrum Nowych Technologii, wspierany ze środków europejskiego funduszu spójności w ramach programów operacyjnych realizowanych przez Polskę. W trakcie dyskusji podniesiono m.in. kwestię umiejscowienia w Warszawie jednego z węzłów Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii ( European Institute of Innovation and Technology - EIT). Zdaniem dyskutantów procedury konkursowe związane z wyborem siedziby węzłów EIT są nieprzezroczyste i budzą wiele kontrowersji.

Zabierając głos prof. Jerzy Buzek podkreślił rolę i odpowiedzialność Uniwersytetu Warszawskiego, jako największego i jednego z najlepszych uniwersytetów w kraju, za stan polskiej nauki. Zwrócił uwagę, że uzyskane przez Polskę z Unii Europejskiej środki – w kwotach wielokrotnie przekraczających nakłady poprzednich lat - przeznaczone na modernizację i rozbudowę ośrodków uniwersyteckich pochodzą z funduszy pomocowych, finansujących najbiedniejszych członków UE. W okresie po 2013 roku pieniądze uzyskiwane przez Polskę z tych funduszy będą znacznie mniejsze. Polskie ośrodki naukowe będą musiały ubiegać się o dalsze środki konkurując na równych prawach z innymi ośrodkami europejskimi. Do tej sytuacji trzeba przygotowywać się już dzisiaj.

Prof. Jerzy Buzek z największym uznaniem mówił także o dużej wadze jaką Uniwersytet Warszawski przykłada do problemu powiązania nauki z gospodarką i do rozwoju badań naukowych w obszarach decydujących o przyszłości polskiej gospodarki, takich jak technologie informatyczne, czyste technologie energetyczne, nanotechnologie czy biotechnologie. Kończąc swoje wystąpienie prof. Buzek wręczył rektor Uniwersytetu prof. Katarzynie Chałasińskiej – Macukow dyplom członkostwa Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, podkreślając że Uniwersytet Warszawski jest jednym z jej założycieli.

W posiedzeniu senatu Uniwersytetu Warszawskiego, obok przewodniczącego Rady Izby, uczestniczyli wiceprzewodniczący Rady p. Wojciech Wajda i prezes Izby prof. Ryszard Pregiel, a także prezes PAN prof. Michał Kleiber i rektor Politechniki Warszawskiej prof. Włodzimierz Kurnik.