eEMAG logo 150


Instytut Technik Innowacyjnych EMAG otrzymał Brązową statuetkę Solidnej Firmy za rok 2015. Brązowa Statuetka to specjalne wyróżnienie dla firm, które siedmiokrotnie pomyślnie przeszły proces weryfikacji programu Solidna Firma. więcej o EMAG

EMAG solidnaFirmaP 600

Statuetkę i dyplom odebrał dyrektor ITI EMAG - dr hab. inż. Stanisław Trenczek