Rozszerzone posiedzenie Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii - 30.03.2016 

W dniu 30 marca 2016 r. w siedzibie Izby odbyło się rozszerzone posiedzenie Rady Izby, z udziałem wicepremiera, ministra rozwoju - Mateusza Morawieckiego i wiceminister rozwoju - Jadwigi Emilewicz, poświęcone dyskusji nad narzędziami realizacji przyjętego przez rząd w dniu 16 lutego 2016 r. "Planu na rzecz  Odpowiedzialnego Rozwoju". Po powitaniu uczestników spotkania przez Przewodniczącego Rady Izby - prof. Jerzego Buzka, dokonania, zamierzenia i plany, związane z działaniami Izby na rzecz zrównoważonego i inteligentnego rozwoju przedstawił Prezes Izby - prof. Ryszard Pregiel.

xPrezydium 20160330 122912 500

Posiedzenie Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii
z udziałem wicepremiera T. Morawieckiego i wiceminister J. Emilewicz 

 

xPremier M. Morawiecki 500

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił główne tezy Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 

Kierunki i główne cele "Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" przedstawił wicepremier Mateusz Morawiecki. Wystąpienie Premiera  zapoczątkowało dyskusję, w której uczestniczyli zrzeszeni w Izbie przedstawiciele wyższych uczelni, instytutów naukowych oraz przedsiębiorstw gospodarczych. Postanowiono, że z uwagi na duże zainteresowanie tezami Planu, Izba przekaże Ministerstwu Rozwoju uwagi na pismie.Zebrani wyrazili chęć uczestniczenia w podobnych spotkaniach w przyszłości.

Założenia Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

 

 

Migawki z dyskusji

 prof. Wieckowski Dyskusja DSC3478 kopia 500

Prof. Tadeusz Więckowski - Rektor Politechniki Wrocławskiej

 

prof. Gorecki Dyskusja DSC3487 kopia 500

Prof. Ryszard J. Górecki - Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

 

Szelejewski Dyskusja DSC3497 kopia 500

doc. dr Wiesław Szelejewski - członek Rady Nadzorczej Vipharm S.A., członek Komisji Rewizyjnej PIGZT

Zdjęcia: Edward Piekarski, IZTECH