Wykład prof. R. Pregiela w Polskim Towarzystwie Informatycznym

W dniu 7 grudnia 2009 r. w Warszawie odbyło się spotkanie Polskiego Towarzystwa Informatycznego, poświęcone historii polskiej informatyki. W obradach, które prowadził prezes PTI i dyrektor Instytutu Maszyn Matematycznych dr Marek Hołyński, uczestniczyło ponad 250 osób reprezentujących wszystkie informatyczne ośrodki naukowe i przemysłowe kraju. W trakcie obrad referat dotyczący rozwoju informatyki wygłosił m.in. prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii prof. Ryszard Pregiel, podkreślając konieczność popularyzacji osiągnięć polskiej informatyki i ich twórców.