Udział przedstawicieli Izby w I Europejskim Szczycie Innowacyjności

W dniach 13 – 14 października 2009 r. odbył się w Brukseli, w siedzibie Parlamentu Europejskiego, I Europejski Szczyt Innowacyjności (European Innovation Summit). W zgromadzeniu, które otworzył przewodniczący Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii prof. Jerzy Buzek, wzięło udział ponad 300 parlamentarzystów, polityków i działaczy gospodarczych oraz naukowców ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Brukselski szczyt był poświęcony problematyce realizacji strategii lizbońskiej i unowocześnienia europejskiej gospodarki. Izbę reprezentował jej dyrektor generalny dr Olaf Gajl, który wygłosił referat nt. ”Badania naukowe i społeczeństwo”.